საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ კოლეჯებში სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიები (FABLAB) მოეწყობა