საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მხედველობის დარღვევის მქონე პირთა განათლების სპეციალისტებს ტრენინგი უტარდებათ