საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თელავის პროფესიულ კოლეჯში „პრესტიჟი“ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს