საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2015 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა