საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თბილისის ყველა საჯარო სკოლას სპორტული დარბაზი ან ღია სპორტული მოედანი ექნება