საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინგლისურ ენაზე საჯარო მეტყველებაში ეროვნული კონკურსი გაიმართა