საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონფერენცია - „ერთობლივი სწავლება უკეთესი კვალიფიკაციებისთვის“