საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კოხლეარული იმპლანტის მქონე პირებისთვის შესაბამისი სერვისები დაინერგება