საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

199-ე საჯარო სკოლას ძველი სტატუსი და სახელი დაუბრუნდება