საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თამარ სანიკიძე გერმანიაში მნიშვნელოვან შეხვედრებს მართავს