საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თბილისის ყველა ბაღში სასკოლო მზაობის პროგრამა ამოქმედდა