საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დუალური განათლების დანერგვაში გერმანელები დაგვეხმარებიან