საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლის ექიმების ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა