საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მეცნიერებისა და ინოვაციების უპრეცედენტო კვირეული დაიწყო