საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ქართულ-გერმანული საბაკალავრო პროგრამა ამოქმედდება