საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კერძო სკოლებთან ერთად ახალი პროექტი ამოქმედდება