საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა პრაქტიკანტებს სერტიფიკატები გადასცა