საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ეროვნული უმცირესობების განათლების პოლიტიკის დოკუმენტი ამოქმედდება