საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კარლ ფრიდრიხ გორდელერის 2016/2017 წლის სტიპენდია