საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალგაზრდა მეცნიერების უცხოეთში სტაჟირებას სახელმწიფო დააფინანსებს