საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დაარსების 70 წლის იუბილე