საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის 2015 წლის ანგარიში