საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდმა გასული წლის საქმიანობა შეაჯამა