საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული განათლების ეროვნული პროფესიული საბჭოს რიგით მეოთხე შეხვედრა