საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალი ინიციატივა შშმ და სსსმ პირთა დასაქმების მხარდასაჭერად