საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

რექტორთა საბჭომ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებზე იმსჯელა