საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ფიზიკის ინსტიტუტში განახლების პროცესი მიმდინარეობს