საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების კანონპროექტი რეგიონებში განიხილება