საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კოლეჯში „მერმისი“ უნივერსალური დიზაინის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს