საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სადღესასწაულო მიღება ქართველი სინოლოგებისათვის