საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

14 მილიონი აშშ დოლარის გრანტი საქართველოში მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარებისთვის