საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საჯარო სკოლების 37 ათასზე მეტი ბენეფიციარი გაუმჯობესებულ სასწავლო გარემოში ისწავლის