საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2016 წელს ინკლუზიურ პროფესიულ განათლებაში დაგეგმილი ინიციატივები