საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლამდელ განათლებაზე ქალთა ფორუმზე იმსჯელეს