საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საჯარო ლექცია -„ენერგეტიკა 21-ე საუკუნეში“