საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საჯარო ლექცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ფარგლებში არსებულ დაფინანსებაზე