საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა 8 მარტს ღვაწლმოსილ პედაგოგს ჯილდო გადასცა