საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განცხადება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით