საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ევროკომისია მხარს უჭერს საქართველოში პროფესიული განათლების განვითარებას