საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საკლასო დაკვირვების სრული პროცესის პილოტირება მიმდინარეობს