საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრების ტრენინგები მიმდინარეობს