საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინფორმატიკის ტურნირის ჩატარება ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღების მიზნით