საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გრძელდება მუშაობა პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონის პროექტზე