საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

330 პრაქტიკოსს უფროსი მასწავლებლის სტატუსი მიანიჭა