საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერების ტრენინგი