საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების პროგრამის“ სასკოლო კონკურსების ქვეპროგრამის ფარგლებში კონკურსები ცხადდება