საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები დუალური პროფესიული განათლების დასანერგად