საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ „სასკოლო ინიციატივების წახალისების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში პროექტების მიღება გრძელდება