საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სსსმ და შშმ პირების პროფესიული ტესტირება მიმდინარეობს