საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბათუმის უნივერსიტეტში ინოვაციების ლაბორატორია გაიხსნა